Медиите за нас

„Планекс Инвест“ е новият член на управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация

Българската фасилити мениджмънт асоциация избра нов председател и членове на Управителния си съвет София, 13. 03. 2017г.

Как се прави хотелски мениджмънт в не-хотели

Разказват мениджърите на "Планекс Инвест" ООД Бисера Пейчева и Петя Маркова, в.

1 2 3