Диалогът и публично-частното партньорство са важни фактори в подобряването на градската среда и инфраструктура, каза инж. Пламен Андреев

Plamen Andreev Residential Forum2019

За поредна година жилищният сектор е най-динамичният от инвестиционна и строителна гледна точка, което неминуемо води до големи предизвикателства пред местната администрация и бизнеса. Недостигът на публични сгради за обслужване на гражданите и забавянето в осигуряването на необходимата инфраструктура се очертават като критични точки според експертите.

„Време е за диференциране на ангажиментите между общини и инвеститори, съобразно пазарните принципи“, каза инж. Пламен Андреев, управител на „Планекс Инвест“, по време на конференцията Residential Forum 2019, част от Building innovation forum сериите. „Държавата и общините трябва да се фокусират върху подобряване на наличната инфраструктура и развитието на нова за увеличаване на потенциала на зоните за инвестиции и по-конкретно булеварди, главни улици, развитие на метрото като екологичен транспорт.“

Вторичната и прилежаща към инвестиционните проекти градска инфраструктура може да бъде включена към инвестиционния проект и съответно изградена от предприемачите. При проектирането и строителството на обектите си „Планекс Инвест“ винаги оценява локалната инфраструктура и много често инвестира в изграждането на улици и комунални мрежи, прилежащи към жилищните комплекси и сгради.

„Безспорна е нуждата от промяна в начина на административно обслужване, административния капацитет и осъвременяване нормативната уредба с цел оптимизиране на инвестиционния процес от гледна точка на време, качество, прецезиране на отговорностите на държавните служители, строителния надзор и проектантите“, допълни инж. Пламен Андреев, управител на „Планекс Инвест“.

Непосредственият диалог между общината и инвеститорите е много важен за подобряването на градската среда и нейната инфраструктура. Като гореща точка за София и съответните й бързо развиващите се райони се очертава недостигът на детски градини и училища, в чието изграждане могат да се включат и частни инвеститори на пазарен принцип.

Residential Forum 2019, част от Building innovation forum сериите 2019, предоставя пpoфecиoнaлнa пyбличнa плaтфopмa c фoĸyc въpxy aĸтyaлнитe мoдeли зa peaлизaция нa успешни жилищни зoни и пpoeĸти. Събитието събра на едно място представители на държавната и местна власт, частни инвеститори, урбанисти, архитекти, инженери, представители на компании за сградни решения и технологии, консултанти и брокери по недвижими имоти, които обсъдиха тенденциите и важните аспекти на градската среда, публично-частните партньорства, жилищните продукти, архитектурата и сградните технологии.

Инж. Пламен Андреев е управител на „Планекс Инвест“. Дружеството е носител на много награди в национални конкурси.