Инж. Пламен Андреев: Важно е строителното предприемачество да стане част от университетските програми

Plamen Andreev1

Строителен предприемач е професия, която изисква много и различни познания и талант“, каза инж. Пламен Андреев, управител на „Планекс Инвест“, по време на бизнес семинара „Първи стъпки в бизнеса“, който се организира от младежката неправителствена организация JCI Varna. Събитието се проведе на 13 април 2019 г. в Икономически университет – Варна и събра близо 160 студенти и млади професионалисти от различни сфери.

Plamen Andreev2

Инж. Андреев описа успешния строителен предприемач като личност с комплексни качества и способности, с усет към потенциалните възможности за успех, широкообхватни знания и подготовка (в областта на градоустройството, архитектурата, строителството, правото, финансите, маркетинга, рекламата), креативно мислене, умение за оценка на риска, с последователност и упоритост от вземането на решение до реализацията на проекта, с умения да води преговори и да продава, да анализира и прогнозира развитието на пазарите. „Успешният строителен предприемач още в началото „вижда“ проекта в завършения му вид – не само като сграда, а и като общност от хора, които живеят в нея. Ако направим аналогия с футбола или киното, мениджърът е продуцент, сценарист и режисьор и от неговата работа зависи колко успешен ще бъде проектът или как ще завърши. Но ако няма екип, няма проект. Това е валидно не само за стротелното предприемачествето, но и за бизнеса като цяло“, коментира инж. Андреев.

„Планекс Инвест“ е първата компания в България, която дава имена на своите комплекси и която налага като услуга цялостното професионално управление и поддръжка на сгради (т.нар. фасилити мениджмънт). Компанията е пионер за България в създаването на индивидуални сайтове за проектите си и продажбата на имоти през интернет.

Plamen Andreev3

Едни от най-важните принципи за успеха на инвестиционно-строителните проекти са клиентът да получи минимум това, което е видял в проекта и визуализациите, с площ без отклонения и обещаното качество на изпълнение; да бъде коректно информиран за хода на проекта и да получи имота в договорения срок. При изпълнението на сградите трябва стриктно да се спазват законите, правилата в правно, технологично и бизнес отношение. „Доволният клиент идва отново или води нов клиент“, допълва инж. Андреев, който има над 27 години предприемачески опит в инвестиционно-строителната сфера.

Строителният предприемач носи отговорност към обществото и бъдещите поколения. Построеното от него ще виждат много хора всеки ден в продължение на десетилетия, дори столетия. Те ще поставят оценка както за конкретния проект, така и дали ще бъдат успешни следващите. За мен и компанията репутацията и доброто име са основа на успеха“, завършва инж. Пламен Андреев.