„Стрес тест“ ще покаже очакванията за имотния пазар

DSC 2702

Реалното състояние и очакванията за бъдещето на пазара на недвижими имоти ще станат ясни след края на лятото

 „В обстановка на пазарните сътресения, по-конкурентни ще бъдат проектите с устойчива концепция, създадени с мисъл за здравословни условия на живот, гъвкави функционални решения и виталност в дългосрочен план“, каза инж. Пламен Андреев

София, 16.06.2020 г. „След два месеца “COVID пауза“, физическа дистанция и икономически спад, все още не е ясно какво ще стане след лятото. Икономическите последствия от здравната криза, промените на пазара на труда, тотално променената бизнес и инвестиционна среда е възможно да се отразят най-вече на пазара в средния и нисък клас имоти с проекти за максимално РЗП и брой жилища. В такава обстановка, през пазарните сътресения, по-конкурентни ще бъдат проектите с устойчива концепция, създадени с мисъл за здравословни условия на живот, гъвкави функционални решения и виталност в дългосрочен план.“, каза  инж. Пламен Андреев, управител на „Планекс Инвест“ на конференцията BalREаct 2020: #Action in crisis.

Водещи предприемачи и експерти определиха тенденциите при развитието на висок клас жилищни проекти в контекста на епидемичната криза, като направи анализ на социалните и пазарни фактори и ефекта им върху изискванията към средата на обитаване, предизвикателствата пред инвеститорите и строителите, моделите на управление и запазване на дългосрочна стойност на жилищния продукт. Целта на събитието бе да предостави обективна оценка за пазарната устойчивост на качествените жилищни проекти и очакванията за дълбочината и продължителността на текущите и предстоящите структурни промени.

 „Все повече жилището ще приема и допълнителни функции – както за работно място на родителите, така и за образованието на децата. Това ще наложи промени както във функционалността и площите, така и по отношение на микроклимата му – чистотата на въздуха, екологично отопление и охлаждане, ослънчаване и др. Нови изисквания ще има и към технологичното и комуникационно обезпечаване, към FM и услугите, които сградният мениджмънт може да предоставя на живущите.“, каза  инж. Пламен Андреев

 „Според мен в близките месеци имотният пазар ще бъде подложен на „стрес тест“, който ще покаже разликата между качествения и посредствения продукт, между устойчивото жилище и конвенционалната „масовка“, между професионалните предприемачи и „търсачите на бързи пари“ в строителството и имотите. Критерии за „теста“ – „поведение“ на цените, брой на сделките в различните категории имоти и брой ипотечни кредити, отпуснати от банките за периода. Анализирайки тези данни, на всеки ще му стане ясно състоянието на пазара и потенциала за успех на различните проекти.“, добави инж. Андреев.