„Планекс Инвест“ се включи в подписването на Меморандум за сътрудничество и партньорство за развитието на потенциала на Варна – Град на знанието.

dogovor 37 1

На 12 август 2020 бе подписан Меморандум за сътрудничество за развитието на Варна като „Град на знанието“. В него се включиха университети и водещи компании, сред които и „Планекс Инвест“ ООД, а домакин на срещата бе кметът Иван Портних.

След подписването на Меморандума от кмета на гр. Варна и представителите на академичните среди и бизнеса, управителят на „Планекс Инвест“, инж. Пламен Андреев каза: „Анализът на Института за пазарна икономика (И.П.И.) показа не само позицията на Варна в националната икономика, но и потенциала за развитие на образованието, науката и иновациите. Създаването на модерни условия за образование ще привлича все повече млади хора от България и света“.

Всички участници в срещата се обединиха около становището, че Варна е най-големият и перспективен образователен и икономически център в Северна България, в който се наблюдава постоянен приток на млади и активни хора. Отчетена бе положителната динамика в местната икономика и трансформацията към по-висока добавена стойност, в т.ч. притока на чуждестранни инвестиции в дигиталната сфера.

„Проектите – „Квартал на иновациите“ и „Образователен кампус по инженерни и точни науки“ са реални и възможни за осъществяване. Те са и шанс за създаване на интелигентна публична среда, интегриране на спорт, култура и изкуства към основната функция – образованието. Създаването на специалисти в модерна образователна и научна среда е най-добрата инвестиция в бъдещето и растежа на регионалната икономика.“, допълни инж. Пламен Андреев.

Участниците декларираха и своя ангажимент да обединят усилия за реализиране на потенциала на Варна като център за интегрирани териториални инвестиции спрямо визията за Варна – Град на Знанието. Изразена бе готовност за участие в общи проекти и инициативи, които предполагат сдружаване и обща работа.

„Началото е сложено, идеи има, ще работим за осъществяването им. Как? Очакваме ли нещо?“, повдигна ключови въпроси инж. Пламен Андреев. „Ще се включим като представители на бизнеса с натрупания опит,  с това че знаем как да управляваме проекти и инвестиции, как да направим добър продукт. И да, очакваме тези добре образовани специалисти да работят във фирмите ни и да развиват икономиката на Варна и България. Наличието на качествени специалисти е и условие за привличане на инвеститори и частни капитали в най-различни индустрии.“, уточни как стратегически вижда бъдещето на града той.  

Инициативата подкрепиха представители на  Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, ВВМУ „Никола Вапцаров“, Икономическия университет, Техническия университет, ВСУ "Черноризец Храбър", Висшето училище по мениджмънт, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”, Свилен Спасов. От сферата на ИКТ сектора - ScaleFocus, Булпрос; От областите на индустрията, науката и услугите – „Солвей Соди“ АД, „Агрополихим“ АД, „Планекс Инвест“ ООД, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, Центъра по хидро- и аеродинамика, Института за пазарна икономика (ИПИ).

 

dogovor 54 1

dogovor 22 1