Предложения на БГФМА за промени в ЗУЕС намират място в нови правила за управление на етажната собственост, подготвяни от МРРБ

BGFMA BG logo v3

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изработи нови правила за управление на етажната собственост, чийто фокус ще бъде подобряването на поддръжката на сгради и въвеждането на механизми за контрол на предоставящите професионално управление на етажната собственост. Един от мотивите за решението на МРРБ е предложението на Българската фасилити мениджмънт асоциация за промени в Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Писмото е входирано на 11 януари 2019 г.

„Един от приоритети на БГФМА е именно подобряване на нормативната уредба, касаеща управлението на сгради. Решението на МРРБ за работа в посока изменения и допълнения на отделни разпоредби в ЗУЕС е ярък и позитивен пример за конструктивния диалог между асоциацията и министерството“, коментира Бисера Пейчева, регионален мениджър за София, PLHome&Office, марка на „Планекс Инвест“.

Бисера Пейчева бе преизбрана за член на Управителния съвет на БГФМА на 12 март 2019 г.

Част от приоритетните области за преразглеждане в ЗУЕС според БГФМА са прецизиране на правата и задълженията на собственици и ползватели в сгради в режим на етажна собственост; засилване ролята и функциите на професионалното управление на сгради в режим на етажна собственост и засилване на ролята на публичните власти в прилагането на ЗУЕС.

Пълният текст на писмото може да прочетете тук.

Предложения за промени в ЗУЕС са постъпили още от Национално сдружение „Недвижими имоти и Фондация „Асансьорна безопасност“.

МРРБ обяви, че промените ще са насочени към прецизиране на правата на общото събрание на етажната собственост и задълженията на собствениците на самостоятелни обекти и ползвателите в сградите в режим на етажна собственост; преразглеждане на правилата за определяне на дължимите суми за поддържане и управление на общите части, както и увеличаване на правата и задълженията на местните власти в контрола по прилагането на ЗУЕС.

 

Повече за решението на МРРБ ще намерите тук.