ЛОКАЦИЯ
Варна
м. "Траката"
РЗП
8650 км.м.
ИНВЕСТИТОР
"Планекс Инвест"
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
септември, 2008