Създаването на качествени публични градски пространства – лакмус за фирмената култура и обществената отговорност на строителния предприемач

regenerirane na gradski centur

С темата „Регенериране на един градски център“ завърши цикълът „АРХИТЕКТУРНИ СРЕЩИ“ на 19 октомври 2018 г. от 18:00 ч. в Зала 128 на Икономически университет – Варна. Цикълът „Архитектурни срещи“ се организира от Камара на архитектите - Регионална колегия Варна в партньорство със Съюз на архитектите-Дружество Варна, група #ReAnimatori, Фонд Култура Община Варна и Икономически университет.

Специалисти от различни сфери и опит обсъдиха смисъла на градския център в 21 век, мястото на пешеходството и велотранспорта в него, интегрирането на  иновативни методи и подходи в градската архитектура и потърсиха връзките между публичния живот и застроената среда в градовете. Беше споделен опита на специалисти в проекти за трансформация на улици в централните градски части, целящи приоритизиране на пешеходното и велосипедно движение и качествената и достъпна градска среда.

По време на дискусията бяха разгледани и теми в сферата на градския дизайн, градското планиране и изследвания. Специален фокус бе поставен върху темата за публичните градски пространства и публичния живот, за това как процесите в градския живот могат да бъдат обследвани, изучавани и документирани.

На дискусията присъстваха главният архитект на община Варна, специалисти по градоустройство и граждани.

Инж. Пламен Андреев, управител на „Планекс Инвест“ коментира: „Анализът на градската среда и работата на екипа на проф. Ян Геел поставя нови предизвикателства пред местните власти и обществото. Въпреки това смятам, че „действията“ трябва да са разумни и премерени, да се отчитат националните особености, съществуващите дадености и очакваните ефекти. Поредица от успешни стъпки, реализации на проекти и създаването на добри примери ще убеди обществото в правилността на този подход.

Създаването на качествена среда около сградите е част от процеса за промяна на качеството на градската среда. В процеса участват много специалисти – урбанисти, проектанти на сгради, строители, предприемачи и т.н. От гледна точка на предприемача бих определил реализацията на този процес като демонстрация на нивото на фирмена култура и обществена отговорност.“

„Планекс Инвест“ има реализиран такъв проект във Варна – комплекс VIVA, където на практика са реализирани идеите ни в мащаб „квартал“ – от правилното градоустройство, пешеходни зони, достъпна среда и създаване на площадни пространства до детайлите и елементите на градската среда – водни ефекти, озеленяване, декоративни пластики и т.н. Успешен проект в тази област е този, който поставя „човека“ в центъра на концепцията – неговата свобода, сигурност и добри условия за живот“, допълни инж. Пламен Андреев, управител на „Планекс Инвест“.