Управлението на различни по мащаб строителни проекти е основна дейност на фирмата.

Това включва изготвяне на концепция и проектиране, организация, административно обезпечаване и контрол на целия процес от проектирането, през строителството до въвеждане на обекта в експлоатация.

Етапите, които включва управлението на строителството са следните:

 1. Възлагане, контрол и приемане на инвестиционни проекти:
  • Изготвяне на задание за проектиране;
  • Консултиране по Договора за проектиране;
  • Изготвяне на предварителен бюджет на обекта;
  • Подготовка на пълна документация за издаване на строително разрешение.
 2. Договаряне на строителството и контрол на изпълнението:
  • Подготвяне на тръжна документация за избор на строител;
  • Определяне степен на завършеност и категория материали за довършване;
  • Провеждане на конкурс за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Участие в договарянето на строителството;
  • Инвеститорски контрол по време на строителството;
  • Контрол на качеството на вложените материали в обекта;
  • Контрол и подготовка на цялостната документация за приемане на обекта;
  • Контрол по отстраняване на недостатъци в гаранционния срок.

Ако се нуждаете от консултация или имате въпроси, ще се радваме да се свържете с нас. Координатите ни ще намерите в страница Контакти

Можете да пишете и директно на отдел "Управление на проекти" на ел.поща: building@planexinvest.bg